HAKKO RYU JU-JUTSU

 

Hakko Ryu is gebaseerd op een filosofische kijk op het kleurenspectrum dat zich opsplitst in 8 kleuren. De achtste kleur, het ultra violet, dat voor het oog onzichtbaar is maar dat ook uitzonderlijk krachtig is, symboliseert de Hakko Ryu technieken die voor velen onzichtbaar zijn maar daarom niet onvoelbaar. Het getal acht symboliseert tevens in Japan de oneindigheid in het traditionele Japanse denken.

 

Op een uur treinreizen vanuit Tokio richting noordwest ligt een klein stadje Omiya in modern Japan. In dat stadje bevindt zich het Hoger Instituut van het Achtste Licht, HAKKO JUKO HOMBU genaamd. Deze school werd in 1941 gesticht door Soke Ryuho Okuyama. Hij was de laatste overlevende actieve grootmeester in de gevechtskunst. Begin 1987 droeg bij de school over aan zijn zoon Waka Sensei Toshio Okuyama. Enkele maanden later overleed de ďStichter-GrootmeesterĒ plots.

 

Soke Ryuho Okuyama Stichter van de Hakkoryu

Nidai Soke Toshio Okuyama

 

Studie

Okuyama werd in 1901 in de Yamagata Prefecture geboren en doorkruiste gans Japan tot en met Okinawa, waar hij verschillende krijgshaftige systemen studeerde. Zo studeerde hij onder meer bij Sensei Sokako Takeda in Kyoto de Daito Ryu en verder nog de Itto-Ryu (zwaard technieken), de So-jutsu, Kyu-Jutsu en de Jo-Jutsu en nog vele andere minder bekende scholen.

Priester

In die tijd studeerde hij onder leiding van grootmeesters van de oosterse geneeskunde en was hij als priester verbonden aan de Shintoistische Haguro sekte in Shugendo. Uit zijn kennis in de krijgskunst, geneeskunde en godsdienst ontsproot een gevechtskunst die DOELTREFFEND en PRAKTISCH en tevens MENSLIEVEND is.

Geneeskunde

Na zich bekwaamd te hebben bij verschillende grootmeesters in de geneeskunde leerde hij nog in 1929 de Shin Ri Ruoho Keraku dit is de traditionele Japanse geneeskunde die gebaseerd is op het begrip van de meridianen van de accupunctuur. Zo bekwam hij de titel van hoogleraar in de KOHO SHIATSU IGAKU (Keizerlijke Vingerdruk Therapie).

De basis opleiding

Deze is gebaseerd op kata's en zijn vierdelig: SHODAN, NIDAN, SANDAN en YONDAN. Elke kata bevat talrijke WAZA (technieken) die duidelijk moeten begrepen worden wil men de basistechnieken beheersen. Nadat men die technieken beheerst, verwerft men de "Gen Suko", de kennis in de principes die men in zijn verdere leven kan gebruiken. De volgorde van de kata's leidt volgens een logisch verband tot een samenhangend systeem. Als een leerling deze principes onder de knie heeft, kan hij door combinaties van alle kata's en volgens zijn eigen interpretatie, komen tot een oneindig aantal variaties. (Denk aan de oneindige acht.) Dit laat hem toe bewegingen te ontwikkelen die typisch bij zijn persoonlijkheid passen.

Uchi Deshi, speciale leerling

Zodra men de vier kata's beheerst, (na ongeveer 12 jaar) is het mogelijk dat een Shihan U bij Soke Sensei aanbeveelt om een gevorderde training te ondergaan als UCHI DESHI. Om deze training te kunnen volgen moest men tot voor enkele jaren naar Japan om deze 14-daagse intensieve opleiding bij Soke Sensei Okuyama te gaan volgen. Sinds 1988 heeft Nidai Soke Sensei Toshio Okuyama besloten deze opleiding af en toe uitzonderlijk ook tijdens een bezoek aan BelgiŽ te geven. Het is tijdens zulk een opleiding dat de Uchi Deshi wordt voorbereid op de titel van Shihan (meester leraar). Deze titel wordt alleen uitgereikt door de grootmeester Okuyama zelf. Gedurende deze speciale opleiding is de Dojo voor alle bezoekers gesloten, behalve voor de hooggeplaatste Uchi Deshi, en nog enkele Shihans door Okuyama zelf aangeduid. Het is tijdens deze lessen dat de "HlGI" (verstopte punten) en "OKUDEN" (geheime lessen) van de Hakko Ryu worden aangeleerd die ook alleen daar mogen vrijgegeven worden. Deze Higi en Okuden zijn de veredeling en de persoonlijkheid die de technieken van de leerling maken. Van Shodan tot Yondan ondergaat men het langzaam, verzachtend proces dat van het lichaam en zijn krachten een scheermes maakt. De Higi en Okuden zijn het verscherpende en schavende proces dat aan het scheermes de scherpe kant en de mystieke elegantie van dit meest gevreesde wapen geeft. Bij het beŽindigen van deze speciale unieke opleiding krijgt de Uchi Deshi de Makimono-handlijst, voor de Shihan wat het getuig schrift van de Shihan training is en de Menkyo, wat het bewijs is van meester-leraar Als eindresultaat ontvangt de Shihan nog de paarse gordel die de kleur van de keizer en de eer van Japan vertegenwoordigt.

DOELSTELLINGEN VAN HAKKORYU

1) Niet uitdagen
de hakkoryu student ontwijkt fysische confrontatie, houdt zuhc rustig en op de achtergrond. Hij gebruikt enkel zijn kennis als laatste redmiddel om zichzelf of anderen te beschermen.

2) Geen weerstand bieden
Mislukt de bovenstaande stelling en de aanvaller wordt fysisch agressief, dan komt het principe van geen weerstand te bieden aan bod. De hakkoryu student ontspant zich en geeft mee met de aanvaller en neutraliseert de aanval met een atemi of een taisabaki. Dit meegeven met de kracht van de aanvaller zal de aanval neutraliseren en de aanvaller frustreren.

3) Geen kwetsuren veroorzaken
Dit principe plaats hakkoryu in de categorie van moderne budo met jujutsu toepassingen. Soke Okuyama was van mening dat bijna iedereen iemand kan verwonden als men dat wil. Waarom dan nog trainen om iemand nog meer te kunnen kwesten? In hakkoryu leert men hoe men effectief een aanvaller onder controle houdt zonder hem te beschadigen, men ontmoedigt de aanvaller. Daarom heeft de hakkoryu ook geen echte breektechnieken, maar de technieken zijn wel heel pijnlijk. Deze pijn is echter maar tijdelijk, enkele ogenblikken tot hoogstens enkele uren. De bedoeling van hakkoryu is om zonder veel opzien te baren een aanval te neutraliseren en de aanvaller onder controle te houden.